HAP Tigchelaar & Peeters is geopend op:
maandag tot en met vrijdag van 08:00u - 12:00u en 13:30u - 17:00u
Geopend op: maandag tot en met vrijdag van 08:00u - 12:00u en 13:30u - 17:00u

Praktijkfolder

Huisartsen

J.M.H. Tigchelaar

M.G.M. Peeters

  

  

Gezondheidscentrum de Schaafdries

Schaafdries 8

 

5371 NJ  Ravenstein

 

 

Telefoon                                          0486 - 41 22 42

 

Spoednummer (overdag)              0486 - 414155

 

Avond-, nacht- Weekenddienst

HOV                                                0900 – 88 60

 

www.schaafdries.nl

www.huisartsenpraktijkravenstein.praktijkinfo.nl

 

Praktijktijden

De praktijk is op normale werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

De lunchpauze is van 12.00 tot 13.30 uur.

Tijdens deze lunchpauze is de praktijk uitsluitend voor dringende gevallen bereikbaar via de spoedtelefoon, 0486-414155.

 

Spreekuur

Op maandag, woensdag en vrijdag houdt dokter Tigchelaar spreekuur. Dokter Peetershoudt haar spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag.

Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak. Om ervoor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, vraagt de assistente naar de reden van uw afspraak. Voor een afspraak wordt tien minuten gereserveerd, indien u meer tijd nodig heeft kunt u in overleg met de assistente een dubbele afspraak maken. Als u voor 10 uur belt is er meestal dezelfde dag plaats, Voor een spoedgeval wordt altijd plaats gemaakt.

 

 
Telefoon

Het algemene praktijknummer is

0486 – 41 22 42

 

Keuze 1 spoed
Keuze 2 herhaalreceptuur
Keuze 3 contact met de assistente

 

Spoedtelefoon

Het spoednummer van de praktijk is

0486 – 41 41 55

Dit nummer mag en kan alleen gebruikt worden voor dringende gevallen, die geen enkel uitstel dulden én u ons via de praktijktelefoon niet bereiken kunt. Deze lijn is alleen tijdens normale praktijkuren in functie.

 

Avond -, nacht - en weekenddienst

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost HOV in Oss via telefoonnummer 

0900-88 60

De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U dient altijd telefonisch een afspraak te maken bij de huisartsenpost.

Wij vragen u vriendelijk uw medicijnen en verzekeringspapieren bij de hand te hebben wanneer u contact opneemt met de huisartsenpost.

 

Telefonisch spreekuur

Soms kunt u volstaan met telefonische informatie, of belt u alleen voor een uitslag. In veel gevallen kan de assistente u dan helpen (zij is hiervoor speciaal opgeleid). Beide huisartsen hebben een telefonisch terugbelspreekuur: als u voor 11.00 uur aan de assistente doorgeeft dat u een korte of oriënterende vraag heeft wordt u die dag, meestal  tussen 12.00 uur  en 13.30 uur teruggebeld.

 

Uitslagen

De afspraak binnen onze praktijk is dat u zélf teruginformeert naar de uitslag van een aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, röntgenfoto, een kweek of een uitstrijkje. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente. Zonodig regelt zij een (telefonisch) contact met de dokter.

 

Aanvragen huisbezoek

Vraag een huisbezoek alleen aan als u niet in staat bent zelf naar de praktijk te komen.

Omdat er op de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, heeft dit  (indien de situatie dit toelaat)  de voorkeur.

Wij verzoeken u een visite ‘s morgens voor 10.30 uur aan te vragen.

Spoedvisites kunt u altijd aanvragen.

 

Spreekuur van de assistente

De assistente houdt een eigen spreekuur voor geneeskundige behandelingen zoals controles bij diabetes en hoge bloeddruk patiënten.

Daarnaast maakt zij uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek.

Ook voor oren uitspuiten, bloed prikken, een ECG (hartfilmpje), een longfunctiemeting, een gehoorstest, wondverzorging, hechtingen verwijderen, kunt u op afspraak bij de assistente terecht.

 

Praktijkondersteuning

In de praktijk is Jeanine Kersten werkzaam als praktijkondersteuner, onder verantwoordelijkheid van de huisartsen, heeft zij een eigen spreekuur. Zij is speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en longaandoeningen als astma en emfyseem. Daarnaast is zij betrokken bij het ouderenproject GOAL.

U kunt ook bij haar terecht voor begeleiding bij stoppen met roken. De praktijkondersteuner legt ook huisbezoeken af.

 

Wratten spreekuur

Elke woensdagmiddag is er een wratten spreekuur van 14.30 tot 15.30 uur. Dit is een open spreekuur, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 

Apotheek

Er is een directe verbinding tussen de Apotheek Ravenstein, Apotheek Schaijk, Apotheek Berghem en de praktijk. De recepten van de huisarts komen rechtstreeks in de apotheek van uw keuze terecht. Zo worden ook omgekeerd de recepten van de specialist, die u in de apotheek ophaalt in uw medische dossier in de praktijk bijgeschreven.

Indien u hiertegen bezwaar heeft, of voor een andere apotheek heeft gekozen, komt deze communicatie te vervallen.

Wanneer u de medicijnen ‘s ochtends voor 12.00 uur in de praktijk bestelt, kunt u ze de volgende dag ophalen in de apotheek.

 

Herhaalrecept

Via het algemene telefoonnummer van de praktijk 0486-412242, keuzemenu toets 2, kunt u de herhaalrecepten  inspreken.

  

 

Gezondheidcentrum de Schaafdries

Schaafdries 8

 

5371 NJ  Ravenstein

 

(versie september 2012)

Levensbedreigende situatie:
Bel: 112

Spoedlijn

(8.00u-17.00u)   Spoedlogo
Bel en kies 1!

Contact

Spoednummer : 0486-414155
 

HAP Tigchelaar & Peeters

Schaafdries 8
5371 NJ Ravenstein
Telefoon:
0486-412242
Fax:
0486-416809
Routebeschrijving >