HAP Tigchelaar & Peeters is geopend op:
maandag tot en met vrijdag van 08:00u - 12:00u en 13:30u - 17:00u
Geopend op: maandag tot en met vrijdag van 08:00u - 12:00u en 13:30u - 17:00u

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak.

Soms kunt u volstaan met telefonische informatie, of belt u alleen voor een uitslag. In veel gevallen kan de assistente u dan helpen (zij is hiervoor speciaal opgeleid). Beide huisartsen hebben een telefonisch terugbelspreekuur: als u voor 11.00 uur aan de assistente doorgeeft dat u een korte of orienterende vraagt heeft wordt u tussen 11.30 en 12.00 uur teruggebeld.

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

 Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak

Voor een afspraak wordt tien minuten gereserveerd, indien u meer tijd nodig heeft kunt u in overleg met de assistente een dubbele afspraak maken.

Er is niet altijd plaats op dezelfde dag.

 

 

Aanvragen huisbezoek

Vraag een huisbezoek alleen aan als u niet in staat bent zelf naar de praktijk te komen.
Omdat er op de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, heeft dit –indien de situatie dit toelaat – de voorkeur.
Wij verzoeken u een visite ‘s morgens voor 10.30 uur aan te vragen.
Spoedvisites kunt u altijd aanvragen.

 

 

Dr. J.M.H. Tigchelaar 

     Dr. M.G.M. Peeters  

maandagmorgen

spreekuur

spreekuur

maandagmiddag

spreekuur

spreekuur

dinsdagmorgen

-

spreekuur

dinsdagmiddag

-

spreekuur

woensdagmorgen

              spreekuur             

 -

woensdagmiddag

spreekuur

 -

donderdagmorgen

 -

spreekuur

donderdagmiddag

 -

spreekuur

vrijdagmorgen

spreekuur

-

vrijdagmiddag

spreekuur

-

 

Bij het niet nakomen van uw afspraken met de assistente, praktijkondersteuner of uw huisarts

 

Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet tijdig lukt tevoren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Echter wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen.

Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan "open valt" en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen kunnen komen !

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging)  de volgende  regel in te voeren.

Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede (opeenvolgende) keer  NIET verschijnen op een afspraak (ongeacht of dat een afspraak is bij de huisarts, de praktijkverpleegkundige of bij de assistente) zullen hiervoor een rekening krijgen van € 15,- ( vijftien euro), die niet vergoed wordt door uw verzekeraar

 

Levensbedreigende situatie:
Bel: 112

Spoedlijn

(8.00u-17.00u)   Spoedlogo
Bel en kies 1!

Contact

Spoednummer : 0486-414155
 

HAP Tigchelaar & Peeters

Schaafdries 8
5371 NJ Ravenstein
Telefoon:
0486-412242
Fax:
0486-416809
Routebeschrijving >